Thursday, August 28, 2008

Petronas sumbang RM5 juta kempen antidadah

PUTRAJAYA 26 Ogos- Syarikat Petroliam Nasional Berhad (Petronas) menyumbang penajaan sebanyak RM 5 juta kepada Kementerian Pelajaran bagi melaksanakan Program Sahabat Pendidikan Pencegahan Dadah-Petronas (PPDa-Petronas) dalam usaha nebingkatkan kesedaran pencegahan penyalahgunaan dadah di sekolah.

   Di bawah program berkenaan, Petronas menaja RM 1 juta setiap tahun sehingga 2013 bagi membolehkan Unit Pencegahan Dadah kementerian mengaktifkan empat program utama membabitkan 11,360 pelajar dan 960 guru sekolah menengah dan rendah di seluruh negara.

   Pengisian program tersebut membabitkan Oriantasi Sahabat PPDa-Petronas, Kursus Fasilitator, Kursus Pemantapan Kejurulatihan Pendidikan Pencegahan Dadah bagi Guru-Guru dan Majlis Anugerah Alumni Sahabat PPDa-Petronas yang keseluruhannya membabitkan 49 sesi.

    Kerjasama pintar antara Petronas dan Kementerian Pelajaran itu dimenterai melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha kementerian berkenaan, Tan Sri Dr. Zulkarnain Awang dan Naib Presiden Bahagian Pendidikan Petronas Datuk Dr. Rosti Saruwono di kementerian itu di sini hari ini.

* Sumber dari Utusan Malaysia

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua Unit Pendidikan Pencegahan Dadah Negeri semoga dengan suntikan semangat ini usaha pendidikan pencegahan dadah diperhebatkan lagi demi Sekolah Bebas Dadah 2012. " Masyarakat Madani Tanpa Dadah"

No comments:

Visi & Misi

Visi
Warga Sekolah Bebas Dari Pengaruh Rokok, Dadah, Inhalan, Alkohol dan HIV Aids serta Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah 2012

Misi
Merancang dan melaksakan program-program yang berupaya mempengaruhi warga sekolah untuk menjauhkan diri serta bebas dari rokok, dadah, inhalan, alkohol, dan HIV Aids

Objektif

1.Meningkatkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran PPDa
kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat
mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah, rokok,
inhalan, alkohol dan HIV/Aids.


2. Membangun modal insan yang memiliki ketahanan dan jati
diri yang tinggi di kalangan murid dari segi fizikal, emosi,
mental dan rohani.

3. Membentuk budaya sihat, tingkahlaku positif dan amalan
nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah.

4. Melibat dan mewujudkan permuafakatan masyarakat
sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha
mencegah dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

5. Menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat
menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah,
rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

Fungsi Unit PPDa

FUNGSI UNIT PPDa

Untuk membangunkan sumber manusia yang mempunyai nilai modal manusia dan modal sosial yang tinggi. Tugas ini merangkumi usaha-usaha pendidikan pencegahan rokok, alkohol, dadah dan HIV/Aids terhadap murid-murid sekolah.

1. PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN AWALAN
UNTUK PENCEGAHAN ROKOK, DADAH, INHALAN,
ALKOHOL DAN HIV/AIDS.

2. PENGURUSAN PROGRAM INTERVENSI.

3. PENGURUSAN DATA, DOKUMENTASI DAN PUBLISITI.

4. PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR.


Program PPDa

PROGRAM-PROGRAM PPDa

Program – program PPDa dijalankan melalui 4 pendekatan utama iaitu :-
1. Pengurusan dan kepimpinan
2. Kurikulum
3. Ko Kurikulum
4. Pembangunan Sahsiah

1. Pengurusan dan kepimpinan
a. Penubuhan Jawatankuasa PPDa di semua peringkat
b. Minggu PPDa
c. Latihan Personel
d. Minggu Anti Dadah Kebangsaan/Antarabangsa
e. Ujian Urin/Pengesanan Awal Dadah
f. Kajian Tindakan
g. Seminar Guru
h. Seminar PIBG

2. Kurikulum
a. Mesej PPDa dan Cegah Rokok
b. PPDa Dalam KBSM
c. Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR)
d. Program Sifar Dadah Sekolah Rendah(PROSIDAR)
e. Ceramah PPDa / Pameran

3. Kokurikulum
a. Skim Lencana Anti Dadah ( SLAD)
b. Jambori SLAD
c. Karnival PPDa
d. Kem PINTAR
e. Kajian Lapangan/Lawatan PPDa
f. Karnival PPDa

4. Pembangunan Sahsiah
a Kaunseling PPDa
c. Program Intervensi
c. Program Gerak Sedar Bersepadu(PROGRES)
d. Waja Diri PPDa
e. Seminar PPDa
f. Kolokium Kepimpinan PPDa
g. Orientasi Sahabat PEMADAM
h. Nafas Segar
i. Tunas PPDa