Sunday, September 28, 2008

Selamat Hari Raya

Semua kakitangan PPDa JPWPKL mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Petronas, PPDa Negeri, Guru-guru PPDa WPKL, Pelajar-pelajar serta semua pihak yang terlibat secara langusung dan tidak langsung menjayakan aktiviti aktivit PPDa serta sokongan yang tidak berbelah bagi. Terimalah Salam Lembaran kami dan Maaf Zahir dan Batin

Ikhlas dari:

Ismail Ibrahim (Ketua Unit)
Mohamad Faisal Saad (Penolong Pengarah)
Burhanuddin Disa (Pegawai Khas)
Aminah Mohamad (Pembantu Tadbir)
Azhar Abu (Pembantu Am Rendah)

Monday, September 22, 2008

Persembahan Multimedia AntiDadah yang hebat

Di dalam dunia web, banyak maklumat yang dapat diperolehi. Kebanyakan bahan-bahan atau maklumat yang ada berguna di dalam memerangi dadah di semua peringkat. Hasil ketekunan AADK Johor tidak dapat diragui lagi. Pasukan AADK Johor telah menghasilkan satu animasi yang cukup hebat dan berguna kepada PPDa. Diharapkan lebih ramai lagi bakat-bakat ICT yang dapat menghasilkan persembahan multimedia yang baik dan berguna kepada PPDa di dalam merealisasikan 'Sekolah Bebas Dadah 2012'. 

Monday, September 15, 2008

Celebrate Jiwa Baru


Satu pertandingan menghasilkan filem atau cerita pendek dianjurkan oleh Jiwa Baru. Pertandingan ini dibuka kepada semua pelajar-pelajar yang bertemakan 'Kegemilangan Kehidupan Tanpa Dadah'. Oleh yang demikian selaras dengan tema PPDa iaitu "Masyarakat Madani Tanpa Dadah" pelajar-pelajar yang berminat boleh menyertai pertandingan ini. Sekiranya ada yang berminat silalah layari www.jiwabaru.com.my atau hubungi Jiwa Baru di 03-78433121/3122. 

Saturday, September 13, 2008

Gambar-gambar Jambori SLAD

Jambori SLAD Peringkat WP Kuala Lumpur

Jambori SLAD Peringkat Negeri WPKL telah berjaya dilaksanakan di Kem Perah, FRIM, pada 26-29 Ogos yang lalu. Tahniah kepada semua 100 ahli SLAD dan guru-guru yang terlibat. 

Visi & Misi

Visi
Warga Sekolah Bebas Dari Pengaruh Rokok, Dadah, Inhalan, Alkohol dan HIV Aids serta Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah 2012

Misi
Merancang dan melaksakan program-program yang berupaya mempengaruhi warga sekolah untuk menjauhkan diri serta bebas dari rokok, dadah, inhalan, alkohol, dan HIV Aids

Objektif

1.Meningkatkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran PPDa
kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat
mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah, rokok,
inhalan, alkohol dan HIV/Aids.


2. Membangun modal insan yang memiliki ketahanan dan jati
diri yang tinggi di kalangan murid dari segi fizikal, emosi,
mental dan rohani.

3. Membentuk budaya sihat, tingkahlaku positif dan amalan
nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah.

4. Melibat dan mewujudkan permuafakatan masyarakat
sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha
mencegah dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

5. Menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat
menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah,
rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

Fungsi Unit PPDa

FUNGSI UNIT PPDa

Untuk membangunkan sumber manusia yang mempunyai nilai modal manusia dan modal sosial yang tinggi. Tugas ini merangkumi usaha-usaha pendidikan pencegahan rokok, alkohol, dadah dan HIV/Aids terhadap murid-murid sekolah.

1. PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN AWALAN
UNTUK PENCEGAHAN ROKOK, DADAH, INHALAN,
ALKOHOL DAN HIV/AIDS.

2. PENGURUSAN PROGRAM INTERVENSI.

3. PENGURUSAN DATA, DOKUMENTASI DAN PUBLISITI.

4. PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR.


Program PPDa

PROGRAM-PROGRAM PPDa

Program – program PPDa dijalankan melalui 4 pendekatan utama iaitu :-
1. Pengurusan dan kepimpinan
2. Kurikulum
3. Ko Kurikulum
4. Pembangunan Sahsiah

1. Pengurusan dan kepimpinan
a. Penubuhan Jawatankuasa PPDa di semua peringkat
b. Minggu PPDa
c. Latihan Personel
d. Minggu Anti Dadah Kebangsaan/Antarabangsa
e. Ujian Urin/Pengesanan Awal Dadah
f. Kajian Tindakan
g. Seminar Guru
h. Seminar PIBG

2. Kurikulum
a. Mesej PPDa dan Cegah Rokok
b. PPDa Dalam KBSM
c. Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR)
d. Program Sifar Dadah Sekolah Rendah(PROSIDAR)
e. Ceramah PPDa / Pameran

3. Kokurikulum
a. Skim Lencana Anti Dadah ( SLAD)
b. Jambori SLAD
c. Karnival PPDa
d. Kem PINTAR
e. Kajian Lapangan/Lawatan PPDa
f. Karnival PPDa

4. Pembangunan Sahsiah
a Kaunseling PPDa
c. Program Intervensi
c. Program Gerak Sedar Bersepadu(PROGRES)
d. Waja Diri PPDa
e. Seminar PPDa
f. Kolokium Kepimpinan PPDa
g. Orientasi Sahabat PEMADAM
h. Nafas Segar
i. Tunas PPDa