Tuesday, July 26, 2011

Karnival PPDa Sekolah Rendah

Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan Karnival PPDa sekolah rendah 2011 walaupun dalam situasi yang serba kekurangan. Jutaan terima kasih buat warga SK Kementah atas kesudian menjadi tuan rumah karnival tersebut.
Syabas kepada semua pemenang, bagi yang kalah, tahniah atas usaha anda menyebarkan mesej anti dadah buat warga sekolah di Kuala Lumpur.

Thursday, March 31, 2011

Karnival PPDa

Karnival PPDa peringkat negeri 2011 sekolah menengah akan di adakan di Dewan SMK Wangsa Melawti pada 21 Mei 2011 manakala peringkat sekolah rendah akan diadakan SK Bangsar pada 7 Mei 2011.Karnival ini melibatkan pertandingan:

1. Dikir Barat
2. Nasyid
3. Boria
4. Deklamasi Sajak
5. Melukis Poster
6. ePPDa

Pertandingan peringkat zon akan dijalankan pada hujung April 2011

Kursus Sahabat PPDa PETRONAS

Kursus Sahabat PPDa PETRONAS Kuala Lumpur 29-31 Mei 2011 telah berjaya diadakan diKem PUSAKO Batu Kikir NS, dengan dihadiri seramai 70 orang pelajar sekolah-sekolah menengah KL. Terima kasih kepada semua peserta dan guru-guru yang telah menjayakan progran tersebut.

Obektif utama program iaitu bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat membantu guru-guru dalam melaksanakan program PPDa di sekolah masing-masing.

Visi & Misi

Visi
Warga Sekolah Bebas Dari Pengaruh Rokok, Dadah, Inhalan, Alkohol dan HIV Aids serta Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah 2012

Misi
Merancang dan melaksakan program-program yang berupaya mempengaruhi warga sekolah untuk menjauhkan diri serta bebas dari rokok, dadah, inhalan, alkohol, dan HIV Aids

Objektif

1.Meningkatkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran PPDa
kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat
mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah, rokok,
inhalan, alkohol dan HIV/Aids.


2. Membangun modal insan yang memiliki ketahanan dan jati
diri yang tinggi di kalangan murid dari segi fizikal, emosi,
mental dan rohani.

3. Membentuk budaya sihat, tingkahlaku positif dan amalan
nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah.

4. Melibat dan mewujudkan permuafakatan masyarakat
sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha
mencegah dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

5. Menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat
menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah,
rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

Fungsi Unit PPDa

FUNGSI UNIT PPDa

Untuk membangunkan sumber manusia yang mempunyai nilai modal manusia dan modal sosial yang tinggi. Tugas ini merangkumi usaha-usaha pendidikan pencegahan rokok, alkohol, dadah dan HIV/Aids terhadap murid-murid sekolah.

1. PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN AWALAN
UNTUK PENCEGAHAN ROKOK, DADAH, INHALAN,
ALKOHOL DAN HIV/AIDS.

2. PENGURUSAN PROGRAM INTERVENSI.

3. PENGURUSAN DATA, DOKUMENTASI DAN PUBLISITI.

4. PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR.


Program PPDa

PROGRAM-PROGRAM PPDa

Program – program PPDa dijalankan melalui 4 pendekatan utama iaitu :-
1. Pengurusan dan kepimpinan
2. Kurikulum
3. Ko Kurikulum
4. Pembangunan Sahsiah

1. Pengurusan dan kepimpinan
a. Penubuhan Jawatankuasa PPDa di semua peringkat
b. Minggu PPDa
c. Latihan Personel
d. Minggu Anti Dadah Kebangsaan/Antarabangsa
e. Ujian Urin/Pengesanan Awal Dadah
f. Kajian Tindakan
g. Seminar Guru
h. Seminar PIBG

2. Kurikulum
a. Mesej PPDa dan Cegah Rokok
b. PPDa Dalam KBSM
c. Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR)
d. Program Sifar Dadah Sekolah Rendah(PROSIDAR)
e. Ceramah PPDa / Pameran

3. Kokurikulum
a. Skim Lencana Anti Dadah ( SLAD)
b. Jambori SLAD
c. Karnival PPDa
d. Kem PINTAR
e. Kajian Lapangan/Lawatan PPDa
f. Karnival PPDa

4. Pembangunan Sahsiah
a Kaunseling PPDa
c. Program Intervensi
c. Program Gerak Sedar Bersepadu(PROGRES)
d. Waja Diri PPDa
e. Seminar PPDa
f. Kolokium Kepimpinan PPDa
g. Orientasi Sahabat PEMADAM
h. Nafas Segar
i. Tunas PPDa